Start budgetbeheer

Efficient beheer

bewindvoering


Wat is bewindvoering?

Dit is nog een stap verder. Nu bepaalt de rechter of er iemand anders uw financiële belangen moet vertegenwoordigen. Hiervoor moet een verzoek tot onderbewindstelling ingediend worden; Startbudget Beheer helpt u hierbij. Dit gebeurt als iemand (tijdelijk) niet in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen. Dit kan zijn door ziekte, handicap, verslaving of steeds oplopende schulden.  

De persoon die de belangen gaat vertegenwoordigen (de bewindvoerder) kan een partner of een familielid zijn, maar als die er niet is, kan dat ook iemand van een professionele organisatie zijn.

Hoe werkt bewindvoering?

De bewindvoerder moet op afgesproken tijden bij de kantonrechter verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid.

Tijdens de onderbewindstelling mag u geen financiële, maar wel andere rechtshandelingen verrichten. Dus dat wilt zeggen dat u alle overige ( niet vermogensrechtelijke zaken) mag u zelf nog wel regelen.

Wordt er bij Startbudget Beheer een aanvraag voor bewind voering ingediend, dan heeft er eerst een intakegesprek plaatsgevonden over de problemen en de financiële situatie.

Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) stelt ieder jaar de kosten vast, die de bewindvoerder in rekening mag brengen. Kunt u dit niet zelf betalen, dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand. Startbudget Beheer helpt u bij da aanvraag ervan.budgetbeheer op zijn best