Start budgetbeheer

Efficient beheer

wat doen wij

Taken van de bewindvoerder

Het beschermingsbewind houdt in dat wij de zorg en verantwoordelijkheid voor uw financiën van u overnemen. Dit doen we nadat de Rechtbank ons heeft benoemd tot uw bewindvoerder.

Kort gezegd zorgt een bewindvoerder voor het bijhouden van uw financiële administratie, voor het bewaken van uw budgetten en voor de betaling van uw rekeningen. Zo weet u zeker, dat er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt.Tot de standaard werkzaamheden van Start Budgetbeheer behoren:

·         doorbetaling van de vaste lasten

·         betalingen uitvoeren volgens het samengestelde budgetplan

·         inkomenstenreparatie

·         aanvragen van toeslagen

·         aanvragen van bijstanden

·         aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen

·         een betalingsregeling treffen bij een beheersbare schuldenlast

·         aanvragen schuldhulpverlening indien mogelijk

·         verzekeringen afsluiten

·         declaratie van ziektekosten

·         eenvoudige belastingaangiften

·         post behandelen/doorzenden

·         contacten onderhouden met diverse instellingen

 

Extra werkzaamheden  (deze werkzaamheden vallen niet binnen het standaardtarief) *

In overleg met de Rechtbank kunnen wij nog een aantal andere werkzaamheden uitvoeren:

 

·         problematische schuldsanering

·         nalatenschappen

·         ontruiming van de woning.

·         met regelmaat  naar zittingen in de Rechtbank

·         u  begeleiden naar een WSNP-zitting (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of naar het UWV

 

*zie de tarievenpagina.

 

Werkwijze

Als u onderbewindstelling heeft aangevraagd, geeft u uw financiën uit handen aan Start Budgetbeheer

Vanaf dat moment worden al uw inkomsten gestort op een betaalrekening waar alleen Start Budgetbeheer het beheer over heeft. Wij zorgen voor de betaling van uw vaste lasten. Wekelijks boeken we leefgeld over naar uw rekening; dit is steeds een vast bedrag. We zorgen ook voor de behandeling van uw post. Indien nodig vragen we voorzieningen aan.

Naast de dagelijkse benodigdheden waar het leefgeld voor bedoeld is, is het niet toegestaan om zonder toestemming van uw bewindvoerder iets te kopen of te verkopen. U blijft echter wel handelingsbekwaam. Dat betekent dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan u en aan de kantonrechter.

Schulden

Het is mogelijk dat u schulden heeft. Hoewel Start Budgetbeer niet verantwoordelijk is voor het oplossen van uw schulden, helpen we u wel verder. We werken namelijk nauw samen met gespecialiseerde schuldhulpverleners. We starten de aanvraag schuldhulp op als we uw budget hebben gestabiliseerd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Start Budgetbeheer  via het aanmeldformulier op deze website. Na uw aanmelding plannen we een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis.budgetbeheer op zijn best