Start budgetbeheer

Efficient beheer

KOSTEN

 

Voor de bewindvoering en dus het oplossen van de financiële problemen, vragen wij een vergoeding. De hoogte hiervan wordt (jaarlijks) landelijk vastgesteld door het LOVCK.*

 

Per 1 januari 2013 zien de tarieven er als volgt uit (€):

 

 

 

één persoon

echtpaar/

samenwonenden

intake

467,06

560,47

jaartarief

1.234,20

1.481,04

 

Bewindvoering
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld door de kantonrechter. Wanneer u een uitkering of minimum inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten van de bewindvoering te betalen.
Binnen uw gemeente zijn voorzieningen aanwezig om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, vraag ik deze bijzondere bijstand voor u aan.

Budgetbeheer/Budgetcoach

Vorm 1: Budgetcoach
Intake: € 150,00
Kosten per maand: € 45,00

Vorm 2: Budgetbeheer
Intake: € 250,00
Kosten per maand: € 75,00

Voor bijzondere werkzaamheden, geldt het tarief van € 77,14 per uur.

De taken die voortvloeien uit het opstarten van de bewindvoering (intake), zijn o.a.

  1.  een overzicht maken van het vermogen, de inkomsten/uitgaven en de schulden/vorderingen;
  2.  de aanvraag van het bewind en meegaan naar de zitting, als dat nodig is;
  3.  handelingen om het inkomen van de cliënt compleet te maken (b.v. het aanvragen van een uitkering);
  4.  bankzaken regelen;
  5.  contact leggen met organisaties die bij het bewind betrokken zijn.

Voor het jaartarief worden de reguliere financiën beheerd.

Het uurtarief geldt als er bijzondere werkzaamheden verricht worden.

 

De kosten worden door de kantonrechter gecontroleerd en in veel gevallen vergoed door de Sociale Dienst.

De bewindvoerder vraagt deze bijzondere bijstand aan, als de cliënt een beperkt inkomen heeft.

 

* Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectorenbudgetbeheer op zijn best