Start budgetbeheer

Efficient beheer

hoe werk ik

Mijn doel is om mensen die in financiële problemen zijn geraakt, te helpen om alles weer op orde te krijgen.

Want vaak begint het met een kleinigheid, het wat later betalen van die ene rekening, en wordt het steeds erger. En veel mensen weten niet dit veel meer gevolgen heeft. Je krijgt een huur achter stand, of je betaalt sommige belastingen ( auto) of verzekeringen niet. Hier door kom je in een cirkel, want je krijgt boetes voor niet betalen van de wegenbelasting of energie rekening. En bij verzekeringen wordt je niet meer geaccepteerd, om dat je eens een wanbetaler bent geweest, en door dit alles, wordt het gewone leven ook nog eens een stuk duurder, en dan kun je het helemaal niet meer betalen.

Zorgverzekeringen vervallen, energie wordt afgesloten, je kunt niet meer auto rijden, omdat je niet meer de verzekering kunt betalen en noem maar op. De post stapelt zich op en je weet je geen raad meer.

Nu kan ik dit al in juiste banen leiden voor dat het zo ver komt, maar steeds vaker is het voor mensen al te laat en komen zij in de schuldsanering.


Graag wil ik samen met u, dit oplossen.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan, ik bezoek u thuis, en het eerste gesprek is gratis en informatief.

Als u dit moeilijk vindt, vraag dan een famielid of een goede bekende of hij bij dit gesprek aanwezig wilt zijn!

Tijdens dit gesprek bekijk ik de mogelijkheid voor oplossingen en doe ik u een voorstel.

Als u dan met mij verder wilt, gaan we een tweede gesprek afspreken.


Tweede gesprek 

Hierin wordt uw financiële situatie op een rij gezet±

  • Inkomsten
  • Vaste lasten
  • Extra kosten
  • Achterstallige betalingen
  • Toeslagen

en ga ik bekijken of er nog kwijtscheldingen mogelijk zijn.

Met al deze gegevens, stel ik samen met u een budgetplan op, waar in alle inkomsten en uitgaven en reserveringen in vermeld staan.


Wat is mijn taak dan?

Ik ga voor het volgende zorgen:

Dat alle vaste lasten zoals:

  • Huur/hypotheek
  • Gas/water en Licht
  • Verzekeringen / ziektekosten en andere gemeentelijke belastingen (waterschap)heffingen
  • betalingen aan schuldeiser(s) en dat het leefgeld/huishoudgeld wordt overgemaakt.


Wat doe ik verder:

Ik zoek contact met de instellingen waar u mee van doen heeft.

Doe  voor u de alle aanvragen verzorgen.

Zoals:     Belastingaangifte doen/ aanvragen van een Digid

             Het aanvragen van uitkeringen en zorg- en woontoeslag

        Aanvragen van eventuele kwijtscheldingen

        Het verzekeringspakket bekijken en afsluiten

        De behandeling/doorzending van de post

Maandelijks hou ik u op de hoogte van je financiële situatie per mail., zodat u altijd op de hoogte bent hoe u ervoor staat. Heeft u geen computer, dan stuur ik maandelijks een overzicht per post.

Eens in de drie maanden maken we daarna een vervolgafspraak, om samen te bekijken hoe u ervoor staat of u tevreden bent over mijn werkzaamheden.budgetbeheer op zijn best